השבוע באלון מורה

יום ראשון

י"ז בכסלו

יום שני

י"ח בכסלו

יום שלישי

י"ט בכסלו

יום רביעי

כ' בכסלו

יום ה'

כ"א בכסלו

יום שישי

כ"ב בכסלו

19:00-19:45

שיעור לנשים בפרקי אבות בבית זינגר עם הרב וולנוב


20:15 שיעור לגברים עם הרב לבנון בזכרון קדושים

20:15   שיעור בתנ"ך עם הרב וידר ב'זכרון קדושים'


20:30 שיעור לנשים עם הרב רובין בבית מסיקה

20:15

צורבא ב'זכרון קדושים'


20:45

במרכז גביש

שיעור לנשים עם הרבנית אפרת טוויל

20:30

במועדון מפג"ש אוניברסיטה פלוס-

מסע בעקבות קברי המכבים

כולל יום שישי:

7:45 הרב יגאל בן שושן

08:25 הרב מאיר ולוק

09:05 הרב מרדכי וולנוב

מה חדש

ברכות

 • מזל טוב
  לחיים ונעמי אידלס
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  ליעקב ויסמין שקד
  להולדת התאומות הדר ויערה
 • מזל טוב
  ליעקב וצופיה גוטמן
  להולדת הבן
 • מזל טוב לחנה ברודי
  להולדת הנכד,
  בן לנטע ושלמה מאיר
 • מזל טוב למשפחת הורן
  להולדת הנכד,
  בן ליהודה ויעל
 • מזל טוב למשפחת מסיקה
  להולדת הנכדה שני,
  בת למשה ורוני
 • מזל טוב
  לברק ומירב אהרונוב
  להולדת הבן
 • מזל טוב לציפורה זינגר
  להולדת הנכדה,
  בת לחיה ודורון
 • מזל טוב
  ליניב ושירה ישראל
  להולדת הבן אברהם חי
 • מזל טוב למשפחת פליקס
  להולדת הנכד לביא,
  בן לאורי ורחלי
 • מזל טוב למשפחת הילריו
  לאירוסי מיכל עם יחיאל גומז
 • מזל טוב למשפחת גיאת
  לאירוסי יקירה ואלחנן
 • מזל טוב למשפחת רובין
  לנישואי מנדי עם חיה מושקא
 • יוסף ושירה מזוז - ברוכים הבאים לאלון מורה , לשכונת רמי
 • אלישיב ורוני נחום, מזל טוב לנישואיכם וברוכים הבאים לאלון מורה , לשכונת רמי