השבוע באלון מורה

יום ראשון

ב' בחשון

יום שני

ג' בחשון

יום שלישי

ד' בחשון

יום רביעי

ה' בחשון

יום חמישי

ו' בחשון

יום שישי

ז' בחשון

20:30

שיעור לגברים

עם הרב לבנון

ב"זכרון קדושים"

כולל יום שישי:

07:45 הרב יאיר אביגד

08:25 הרב אפרים בן שחר

09:05 הרב יוסי ארציאל מראשי גרעין אלון מורה

מה חדש

ברכות

 • מזל טוב למשפחת לסר
  לאירוסי הנכד
  אורי בן עמי עם אילה גוזלן
 • מזל טוב
  למשפחות ביליה וגלברד
  להולדת הנכד, בן לאריאל ונחלה
 • מזל טוב למשפחת לסר
  להולדת הנכדה,
  בת לאפרת וחיים כץ
 • מזל טוב למשפחת ממן
  להולדת הנכדה,
  בת לידידיה ותהילה
 • מזל טוב למשפחת ריכטר
  להולדת הנכדה,
  בת לטלי-הודיה ואליעזר בריד
 • מזל טוב למשפחת קבררה
  להולדת הנכד,
  בן לדניאל והילה אריאל
 • מזל טוב למשפחת בן שושן
  להולדת הנכדה טליה אורה,
  בת לרוחמה ונאור רז
 • מזל טוב למשפחת קבררה
  לנישואי הנכדה
  אסנת עם הראל עזרא
 • מזל טוב
  למשפחת רמר לנישואי עפר עם אפרת
  ולמשפחת פליקס לנישואי הנכד
 • מזל טוב
  למשפחת תורג'מן
  לנישואי אליה עם מעין
 • למשפחת הילריו
  לאירוסי נתן עם שקד טוויטו
 • מזל טוב למשפחת ליברמן
  להולדת הנכדה,
  בת ליהודית ויוסף ארנפלד
 • מזל טוב
  לעדיאל ורונית יוסף
  להולדת הבן
 • מזל טוב
  לאלנתן ותמר גוטווירט
  להולדת הבן
 • מזל טוב
  למשפחת זגורי
  לנישואי נעם ויוסי חדד
 • מזל טוב
  למשפחת גלעד להולדת הנכדה,
  בת לאורן ורחלי
 • מזל טוב
  למשפחת זגורי להולדות הנכדות,
  תאומות לאביטל ורחמים
 • נעם ופדות ידיד, מזל טוב לנישואיכם וברוכים הבאים לאלון מורה לשכונת רמי
 • שי וטליה סויסה ברוך שובכם לאלון מורה, לשכונת גבעת הברכה
 • אפרים ונטע בן שחר, ברוך שובכם לאלון מורה, לשכונת צל הרים