השבוע באלון מורה

יום ראשון

כ"א באייר

יום שני

כ"ב באייר

יום שלישי

כ"ג באייר

יום רביעי

כ"ד באייר

יום חמישי

כ"ה באייר

יום שישי

כ"ו באייר

20:10
שיעור בכוזרי לגברים עם הרב משה כץ

20:25
בישיבה
צורבא -
רועה רוחני

20:15
'בית מדרש ערב'
בזכרון קדושים

20:30

פתיחת עונת הקיץ ב'שש וארגמן'

20:20
'מוסר הפרשה' עם הרב וולנוב בבית הופמן

כולל יום שישי:

7:45 הרב יגאל בן שושן

8:30 מו"ר הרב אליקים לבנון

9:10 הרב נחם צפרי  

מה חדש

ברכות

 • מזל טוב למשפחת גיטלמן
  לאירוסי יעקב עם תניא גנון
  ולזכריה ושרה חזי לאירוסי הנכד
 • מזל טוב
  לשלומי וטליה פרץ
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  לאלי ורעות שפירא
  להולדת הבן
 • מזל טוב
  לתמר ואראל רותם
  להולדת הבת
 • מזל טוב למשפחת ראטה
  להולדת הנכדים,
  תאומים לברכתיה ומוישי ברנר
 • מזל טוב למשפחת ויינשטיין
  להולדת הנכד,
  בן לאלחנן ותהילה