השבוע באלון מורה

יום ראשון

י"ח בתמוז

יום שני

י"ט בתמוז

יום שלישי

כ' בתמוז

יום רביעי

כ"א בתמוז

יום חמישי

כ"ב בתמוז

יום שישי

כ"ג בתמוז

20:10
שיעור בכוזרי לגברים עם הרב משה כץ

20:25
בישיבה
צורבא -
רועה רוחני


9:45 סדנת 'בשבילך'


20:30 באולם רחמ"צ

שיחה עם אבינעם הרש - החופש לגדול

20:15
'בית מדרש ערב'
בזכרון קדושים

16:30 באולם הפייס - יום סבבתא

האמ"שיאדה הראשונה


20:20
'מוסר הפרשה' עם הרב וולנוב בבית הופמן

8:00 מרוץ אמ"ש הראשון


כולל יום שישי:

7:45 הרב יצחק לזר

8:30 מו"ר הרב אליקים לבנון

9:10 הרב יהודה רובין  

מה חדש

ברכות

 • מזל טוב למשפחת נבו
  לנישואי אמונה עם אברהם גול,
  ולמשפחת הרב לבנון לנישואי הנכדה
 • מזל טוב למשפחת כהנא
  לאירוסי אילה
  עם נפתלי קריספין
 • מזל טוב למשפחת אנקונינה
  לאירוסי שחר
  עם יאיר עמית
 • מזל טוב לרב נסים ורחל עטיאס
  להולדת הנינים התאומים, נכדים ליהודה מעוז
  ולאירוסי הנכד מאיר מעוז עם אורפז
 • מזל טוב למשפחות פליקס ולסר
  לאירוסי הנכדה
  יעל פלאי עם עדי ברולמס
 • מזל טוב ליאיר ואסתי לסר
  לאירוסי הנכדה
  אביטל שנרב עם יהונתן בארי
 • מזל טוב למשפחת סביר
  להולדת הנכדה שהם רחל,
  בת לשרגא ואליאור
 • מזל טוב למשפחת פרץ
  לנישואי יהושע וסיון
 • מזל טוב למשפחת גרה
  לנישואי בתיה ועמיאל ויצמן
 • מזל טוב למשפחת זגורי
  להולדת הנכדה, בת לאיתמר ומיכל
 • מזל טוב למשפחת אנידג'ר
  להולדת הנכד,
  בן לאברהם ואור
 • מזל טוב לראובן וליאורה פוגץ'
  להולדת הנכדה,
  בת לאלי ובת-אל
 • מזל טוב לרב משה והלה כ"ץ
  להולדת הנכד,
  בן לתפארת וצוריאל אברהם
 • מזל טוב למשפחת צוריאל ואורית חזי
  לנישואי לירון ושמואל סרי
  ולזכריה ושרה חזי לנישואי הנכדה
 • מזל טוב למשפחת ממן
  לארוסי אליאיר
  עם דבורה גולדפריד
 • מזל טוב למשפחת פליקס
  להולדת הנכדה,
  בת לשמוליק ואביטל
 • מזל טוב ליאיר ואסתי לסר
  לנישואי הנכדה
  שירה וטל
 • מזל טוב לישראל ושושנה דרור
  להולדת התאומים
  ולצביקה וסמדר דרור להולדת הנכדים
 • מזל טוב לשלום ורבקה דהן
  לנישואי נתנאל ולאה
  ולשרה בנימין
  לנישואי הנכד
 • מזל טוב לשמואל ויהודית הילריו
  לארוסי יצחק עם רוני פרג'ון
  ולאלישע ושירלי הלריו לאירוסי הנכד