השבוע באלון מורה

יום ראשון

כ"א באדר

יום שני

כ"ב באדר

יום שלישי

כ"ג באדר

יום רביעי

כ"ד באדר

יום חמישי

כ"ה באדר

יום שישי

כ"ו באדר

17:00

הצגה לילדים במרכז גביש

פרטים בדף הספריה

9:00 כיתת ותיקים - מחשבים

19:00

כיתת ותיקים הסטוריה ותנ"ך

11:30 בימ"ד לנשים בבית שרה הלל


20:15 אוניברסיטה בקהילה במועדון מפג"ש

20:00

"לצאת מהקופסא"

'נפגשות בכ"ד' יחד עם נשות מפג"ש


20:10  'מוסר ומידות מתוך הפרשה'  עם הרב וולנוב, בזכרון קדושים


21:00 בבית משפ' בן-ציון חבורת לימוד

כולל יום שישי:

07:45  הרב יגאל בן שושן

08:25 הרב יקי סביר

09:05  הרב מרדכי וולנוב


9:30 אזכרה לבני משפחת גביש הי"ד בבית העלמין

מה חדש

ברכות

 • מזל טוב
  למשפחת כרמי
  להולדת הנכדה, בת לבניהו וענבר
 • מזל טוב
  ליהושע ותהילה שילר
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  לשמעון ורחל בקוש
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  לשחר וחמדת אימבר
  להולדת הבת הלל
 • מזל טוב
  למשפחת שריאל
  לאירוסי נאוה עם איתן
 • מזל טוב
  למשפחת ניסן
  לאירוסי אורי עם עדיה פישר
 • מזל טוב
  ליצחק ותחיה שיבר
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  לישורון ורבקה אוחנה
  להולדת הבת הדס לאה
 • מזל טוב
  לעמיהוד ונעמה ארנון
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  למשפחת הלל
  לנישואי אביעד ויפעת
 • מזל טוב
  למשפחות גיטלמן וחזי
  לנישואי אביטל ונתן פחימה
 • מזל טוב
  לאביב ודברת קייזלר
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  ליצחק ויעל יצחקוב
  להולדת הבת
 • ברוכים הבאים לאלון מורה למשפחת שחר וחמדת אימבר והילדים
 • ברוכים הבאים לארץ ישראל ולאלון מורה למשפחת שחר - נתן וקרן והילדים