השבוע באלון מורה

יום ראשון

י' באב

יום שני

י"א באב

יום שלישי

י"ב באב

יום רביעי

י"ג באב

יום חמישי

י"ד באב

יום שישי

ט"ו באב

נופש אמ"ש!

16:30 

תהלים לילדים  בגן השעשועים באשדר


20:15 צורבא ב'זכרון קדושים'

11:00-12:30

בימ"ד לנשים במועדון מפג"ש


20:30 שיעור לגברים בזכרון קדושים עם הרב וולנוב

כולל יום שישי:

7:45 הרב מנחם פליקס

08:25  הרב נוחם צפרי

09:05 הרב ערן המאירי

גליצ'י

בנות 10:00-11:30

בנים 11:45-13:15
 

מה חדש

ברכות

 • מזל טוב
  ליהודה ועטרה צוקרמן
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  ליחזקאל ואורטל קצובר
  להולדת הבת ספיר שושנה
 • מזל טוב
  לאליצור ושרית הראל להולדת הבן
  ולמשפחת שריאל להולדת הנכד
 • מזל טוב
  ליואל ורחלי קירשטיין
  להולדת הבן
 • מזל טוב
  לנדב ושרה גולדשטיין
  להולדת הבן
 • מזל טוב לחנן וזהבה בן יוסף
  להולדת הנכד,
  בן לדוד ומיטל
 • מזל טוב למשפחת מליחי
  להולדת הנכד,
  בן לאלינועם ואורון שלג
 • מזל טוב
  לאשר ונועה שטרן
  להולדת הבן חגי
 • מזל טוב למשפחת בן שושן
  להולדת הנכדות,
  תאומות לאלישבע ושלמה יעיש
 • ברוכים הבאים לאלון מורה למשפחת שחר וחמדת אימבר והילדים
 • ברוכים הבאים לארץ ישראל ולאלון מורה למשפחת שחר - נתן וקרן והילדים