השבוע באלון מורה

יום ראשון

כ"ב באלול

יום שני

כ"ג באלול

יום שלישי

כ"ד באלול

יום רביעי

כ"ה באלול

יום חמישי

כ"ו באלול

יום שישי

כ"ז באלול

20:25
בישיבה
צורבא -
רועה רוחני


20:30

במרכז גביש

שיעור

'מדרשת אלול'

20:15
'בית מדרש ערב'
בזכרון קדושים

9:45 

סדנת קינוחים 'בשבילך'

בבית רוזנמן


20:30

נפגשות בכ"ד

אצל סולימני

 

כולל יום שישי:

7:45 הרב מנחם פליקס

8:30 הרב נוחם צפרי

9:10 הרב אליהו שחור  

מה חדש

ברכות

 • מזל טוב לאורן ומיכל מעטוף
  להולדת הבת
 • מזל טוב למשפחת גולדברג
  להולדת הנכדה, בת למשה וחן
 • מזל טוב למשפחת ליברמן
  להולדת הנכדה, בת ליהודית ויוסף ארנפלד
  ולרבנית ברכה ליברמן להולדת הנינה
 • מזל טוב למשפחת לסר להולדת הנין,
  נכד לנטע וצור בן עמי
 • מזל טוב למשפחות לסר ופליקס
  להולדת הנינה ציון,
  נכדה ליוסי ואחינעם פלאי
 • מזל טוב למשפחת אביבי
  לאירוסי דניאל עם רעות שטראוסמן
 • מזל טוב למשפחת גיטלמן
  להולדת הנכדה, בת לאביטל ונתן פחימה
  ולזכריה ושרה חזי להולדת הנינה
 • מזל טוב למשפחת ראטה
  לאירוסי גפן עם אוהד סלע
 • מזל טוב למשפחת קליין
  לאירוסי רעיה עם יאיר ששר
 • למשפחת כרמי להולדת הנכדים
  בת לבניהו וענבר
  בן לצדוק נתן ואודליה
 • מזל טוב למשפחת נבו
  לנישואי אמונה עם אברהם גול,
  ולמשפחת הרב לבנון לנישואי הנכדה
 • מזל טוב למשפחת כהנא
  לאירוסי אילה
  עם נפתלי קריספין
 • מזל טוב למשפחת אנקונינה
  לאירוסי שחר
  עם יאיר עמית
 • מזל טוב לרב נסים ורחל עטיאס
  להולדת הנינים התאומים, נכדים ליהודה מעוז
  ולאירוסי הנכד מאיר מעוז עם אורפז
 • מזל טוב למשפחות פליקס ולסר
  לאירוסי הנכדה
  יעל פלאי עם עדי ברולמס
 • מזל טוב ליאיר ואסתי לסר
  לאירוסי הנכדה
  אביטל שנרב עם יהונתן בארי
 • מזל טוב למשפחת ממן
  לארוסי אליאיר
  עם דבורה גולדפריד