השבוע באלון מורה

יום ראשון

א' בכסלו

יום שני

ב' בכסלו

יום שלישי

ג' בכסלו

יום רביעי

ד' בכסלו

יום חמישי

ה' בכסלו

יום שישי

ו' בכסלו

20:30 שיעור לגברים

עם הרב לבנון

ב"זכרון קדושים"

כולל יום שישי:

07:45 הרב יאיר אביגד

08:25 הרב אמיר בניה

09:05 הרב מרדכי וולנוב

מה חדש

ברכות

 • מזל טוב
  לרפאל ועדה רומם להולדת הבן
  ולמשפ' רומם להולדת הנכד
 • מזל טוב
  למשפחת משלוף
  לאירוסי שחר עם כינרת
 • מזל טוב
  לשי וטליה סויסה
  להולדת הבן איתן אברהם
 • מזל טוב
  למשפחת שריאל להולדת הנכד,
  בן ליסכה ונחום אנטמן
 • מזל טוב למשפחת גולדברג
  להולדת הנכד שחר,
  בן לגילה ואבישי כהן
 • מזל טוב לאבי ובת-ציון דניס
  להולדת הבת
  ולמשפ' הרב לבנון להולדת הנכדה
 • מזל טוב לאמיר ומיכל שכטר
  להולדת הבן עידו
  ולמשפחת רומם להולדת הנכד
 • מזל טוב למשפחת הורן
  להולדת הנכד,
  בן למחלה ועידן
 • מזל טוב למשפחת ארצי
  להולדת הנכד
  בן לשלמה וזהבית
 • מזל טוב ליהודה ואתי כחלני
  להולדת הנינה, נכדה לרונן
 • מזל טוב לידידיה ואחינועם לנגה
  להולדת הבת אביטל אורה
 • מזל טוב למשפחת רמר
  להולדת הנכד עילאי עמנואל,
  בן לתהילה וינון גז
  ולמשפחת פליקס להולדת הנין
 • מזל טוב למשפחת פורטנוי
  להולדת הנכדה
  בת לבתיה וראובן כהן
 • מזל טוב למשפחת לסר
  להולדת הנכדה,
  בת לאפרת וחיים כץ
 • מזל טוב לתומר ונועה אגם
  להולדת הבת
  ולמשפחת סביר להולדת הנכדה
 • מזל טוב
  למשפחות ביליה וגלברד
  להולדת הנכד, בן לאריאל ונחלה
 • מזל טוב למשפחת ממן
  להולדת הנכדה,
  בת לידידיה ותהילה
 • מזל טוב למשפחת לסר
  לאירוסי הנכד
  אורי בן עמי עם אילה גוזלן
 • מזל טוב למשפחת ריכטר
  להולדת הנכדה,
  בת לטלי-הודיה ואליעזר בריד
 • נעם ופדות ידיד, מזל טוב לנישואיכם וברוכים הבאים לאלון מורה לשכונת רמי
 • שי וטליה סויסה ברוך שובכם לאלון מורה, לשכונת גבעת הברכה
 • אפרים ונטע בן שחר, ברוך שובכם לאלון מורה, לשכונת צל הרים