זמני פתיחת הדואר

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

11:00-13:00

סגור

9:00-13:00

סגור

9:00-13:00

10:30-11:30

16:30-17:30

 

 

 

 

 

 

 

תזכורת
  ע"מ לקבל את דואר הרשום והחבילות יש להצטיד עם תעודת זהות/תעודה מזהה

קבלת דואר עבור אשה/בעל/שכן וכו'...
יש להגיע עם תעודה מזהה שלך ושל בעל החבילה + יפוי כח


 דואר שלא ידרש 14 יום יוחזר לשולח