השבוע באלון מורה

יום ראשון

י"ב באב

יום שני

י"ג באב בתמוז

יום שלישי

י"ד באב

יום רביעי

ט"ו באב

יום חמישי

ט"ז באב

יום שישי

י"ז באב

20:30

ערב לצעירים

17:00

נופש אמ"ש

ניווט ישובי

מחנה אריאל בנות

מחנה אריאל בנות  

 

  

מה חדש

ברכות

 • מזל טוב לאבי ובת ציון דניס
  להולדת הבת

  ולמשפחת הרב לבנון להולדת הנכדה
 • מזל טוב
  לאביעד וזוהר לוי
  להולדת הבן
 • מזל טוב
  לדודו ואמונה עמיחי
  להולדת הבת
 • מזל טוב
  לאמיר וענבל בניה
  להולדת הבן
 • מזל טוב
  לעקיבא ושרה בדולח
  להולדת הבת טליה
 • מזל טוב
  לדניאל ושבות ליאור
  להולדת הבן
 • מזל טוב
  לאבישי ורעות הרשקוביץ
  להולדת הבן
 • מזל טוב למשפחת רומם
  להולדת הנכד,
  בן לאחינעם ועודד גרינבלט
 • מזל טוב ליוסף אליהו ומוריה
  חושן
  להולדת הבן איתן
 • מזל טוב לצור ורחלי בצלאל
  להולדת הבת
 • מזל טוב למשפחת לבנון, יהושע ואסתי
  לאירוסי הלל עם אוראל כלפון
  ולרב אליקים ואסתר לבנון לאירוסי הנכדה
 • מזל טוב ליוסף ותהילה גור
  להולדת הבת רינה