עפיפוניאדה - תמוז תש"פ

עפיפוניאדה - תמוז תש"פ

 

תמונה מספר 1

 


תמונה מספר 2

 


תמונה מספר 3

 


תמונה מספר 4

 


תמונה מספר 5

 


תמונה מספר 6

מקום ראשון

 


תמונה מספר 7

 


תמונה מספר 8

 


תמונה מספר 9

מקום שני

 


תמונה מספר 10

 


תמונה מספר 11


תמונה מספר 12


תמונה מספר 13


תמונה מספר 14


תמונה מספר 15


תמונה מספר 16


תמונה מספר 17


תמונה מספר 18


תמונה מספר 19


תמונה מספר 20


תמונה מספר 21


תמונה מספר 22


תמונה מספר 23


תמונה מספר 24


תמונה מספר 25


תמונה מספר 26


תמונה מספר 27


תמונה מספר 28


תמונה מספר 29


תמונה מספר 30


תמונה מספר 31


תמונה מספר 32


תמונה מספר 33