מזכירות > קשר אמיץ

עורכת 'קשר אמיץ' - לאה רמר

 

טלפון: 0584239859

דוא"ל: kesher@elonmoreh.co.il

 

הודעות ל'קשר אמיץ' מתקבלות עד יום רביעי בשעה 13:00

לחץ לגליונות קשר אמיץ תשע"ט

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ' תשע"ח

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ' תשע"ז

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ'  תשע"ו

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ תשע"ה' .

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ' תשע"ד

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ' תשע"ג

 

לחץ לגליונות קשר אמיץ תשע"א

 

 

 

לחץ על התאריך כדי לצפות ב'קשר אמיץ' הרצוי.

 

כ"א באייר בהר-בחוקתי תש"ף

י"ד באייר אמור תש"ף

ל' בניסן תזריע מצורע תש"ף

ט' בניסן צו תש"ף

ב' בניסן ויקרא תש"ף

כ"ד באדר ויקהל פקודי תש"ף

י"ז באדר כי תשא תש"ף

י' באדר תצווה תש"ף

ג' באדר תרומה תש"ף

כ"ו בשבט משפטים תש"ף

י"ט בשבט יתרו תש"ף

י"ב בשבט בשלח תש"ף

ה' בשבט בא תש"ף

כ"ו בטבת וארא תש"ף

כ' בטבת שמות תש"ף

י"ג טבת ויחי תש"ף

ו' בטבת ויגש תש"ף

כ"ט בכסלו מקץ תש"ף

כ"ב בכסלו וישב תש"ף

ט"ו בכסלו וישלח תש"ף

ח' בכסלו ויצא תש"ף

א' בכסלו תולדות תש"ף

כ"ד בחשון חיי שרה תש"ף

י"ז בחשון פרשת וירא תש"ף

י' בחשון פרשת לך-לך תש"ף

ג' בחשון פרשת נח תש"ף

כ"ו תשרי פרשת בראשית תש"ף

י"ב בתשרי פרשת האזינו תש"ף

ה' בתשרי פרשת וילך תש"ף