מזכירות > קשר אמיץ

עורכת 'קשר אמיץ' - לאה רמר

 

טלפון: 0584239859

דוא"ל: kesher@elonmoreh.co.il

 

הודעות ל'קשר אמיץ' מתקבלות עד יום רביעי בשעה 13:00

לחץ לגליונות קשר אמיץ תשע"ט

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ' תשע"ח

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ' תשע"ז

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ'  תשע"ו

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ תשע"ה' .

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ' תשע"ד

 

לחץ לתיקיית גליונות 'קשר אמיץ' תשע"ג

 

לחץ לגליונות קשר אמיץ תשע"א

 

 

 

לחץ על התאריך כדי לצפות ב'קשר אמיץ' הרצוי.

 

 

 

כ"ד בטבת תשפ"א פרשת שמות

י"ז בטבת תשפ"א פרשת ויחי

י בטבת תשפ"א פרשת ויגש

ג בטבת תשפ"א פרשת מקץ

כ"ה בכסלו תשפ"א פרשת וישב

י"ח בכסלו תשפ"א פרשת וישלח

יא בכסלו תשפ"א פרשת ויצא

ג בכסלו תשפ"א פרשת תולדות

כ"ו בחשון תשפ"א פרשת חיי שרה

י"ט בחשון תשפ"א פרשת וירא

י"ב בחשון תשפ"א פרשת לך לך

ה' בחשון תשפ"א פרשת נח

כ"ח בתשרי תשפ"א שבת בראשית

י"ד תשרי תשפ"א ערב סוכות

ז' תשרי תשפ"א האזינו

 

 

 

 

 

 

כ"ב אלול נצבים וילך תש"ף

ט"ו אלול כי תבוא תש"ף

א' באלול שופטים תש"ף

כ"ד באב ראה תש"ף

י"ז באב עקב תש"ף

י' באב ואתחנן תש"ף

ג' באב דברים תש"ף

כ"ה בתמוז מטות מסעי תש"ף

י"ח תמוז פנחס תש"ף

י"א תמוז בלק תש"ף

ד' תמוז חקת תש"ף

כ"ז בסיון קרח תש"ף

כ' בסיון שלח תש"ף

י"ג בסיוון בהעלותך תש"ף

ערב שבועות פרשת נשא תש"ף

כ"ח באייר במדבר תש"ף

כ"א באייר בהר-בחוקתי תש"ף

י"ד באייר אמור תש"ף

ל' בניסן תזריע מצורע תש"ף

ט' בניסן צו תש"ף

ב' בניסן ויקרא תש"ף

כ"ד באדר ויקהל פקודי תש"ף

י"ז באדר כי תשא תש"ף

י' באדר תצווה תש"ף

ג' באדר תרומה תש"ף

כ"ו בשבט משפטים תש"ף

י"ט בשבט יתרו תש"ף

י"ב בשבט בשלח תש"ף

ה' בשבט בא תש"ף

כ"ו בטבת וארא תש"ף

כ' בטבת שמות תש"ף

י"ג טבת ויחי תש"ף

ו' בטבת ויגש תש"ף

כ"ט בכסלו מקץ תש"ף

כ"ב בכסלו וישב תש"ף

ט"ו בכסלו וישלח תש"ף

ח' בכסלו ויצא תש"ף

א' בכסלו תולדות תש"ף

כ"ד בחשון חיי שרה תש"ף

י"ז בחשון פרשת וירא תש"ף

י' בחשון פרשת לך-לך תש"ף

ג' בחשון פרשת נח תש"ף

כ"ו תשרי פרשת בראשית תש"ף

י"ב בתשרי פרשת האזינו תש"ף

ה' בתשרי פרשת וילך תש"ף