מזכירות > מזכירות

 

טלפון במשרד: 02-9973905

 

כסלו תשפ"א:
חברי מזכירות הישוב  יהודה מייזל , איתן לסר, ישראל צור, יוסף בוחניק ויעקב גוטמן.

 

 

חלוקת התחומים:

ועדת קליטה- יוסף 

ועדת חינוך/נוער- יוסף וישראל

ועדת ביטחון- ישראל

ועדת בנייה- איתן ויהודה

ועדת פיתוח- יעקב

ליווי ועדת תיירות- יעקב ואיתן.