מזכירות > מזכירות

 

טלפון במשרד: 02-9973905

 

בתאריך ו' בחשוון תשע"ט - נערכו בחירות למזכירות הישוב.
למזכירות הישוב נבחרו:

לבנון יהושע, בר נור תהילה, גור יוסף, צויבל יעל, דמסקי שריה.

 

.