ועדות עזרה הדדית בשכונות

חברות הועדות בשכונות:

מצפה תרצה - חמוטל הנשקה ועדה רומם

שכונת רמי - טלי הודיה בריד ותהילה גור

שכונת אשדר - אביטל שינדלר ו... מקום פנוי למתנדבת

נוף כרמים + הבנין החדש - פנינה דמסקי וחני וייס

שכונה ב' - ברכה שירה ממן ושרה גלברד

שכונה א' - מרב אהרונוב

צל הרים - שושי חברוני

נווה עפרה - שרה גולדשטיין אביטל שטרית ואמונה וינשטיין

גבעת פורת יוסף - רוחמה ארבוס