הרשמה לשנת תשע"ט

 

הורים יקרים שלום וברכה!
השנה הרישום למעונות המוכרים (תמ"ת) הוקדם.
הרישום בין התאריכים יום א' 4.2.2018, י"ט שבט תשע"ח, ועד ליום ה' 22.2.2018, ז' אדר תשע"ח.
השנה הוחלט כי הרישום למעונות אלון מורה יהיה רישום מקוון (ללא צורך בהגעה פיזית).
 
כל הפרטים מופיעים בטופס המקוון, קראו אותו בנחת ומלאו את הנדרש.
יש להכין צילום של ת.ז. כולל ספח.
לשאלות ובירורים ניתן לפנות למשרד המעון.
אנו מודעים לכך שההרשמה מוקדמת ומזכירים את החלטת ההנהלה
 
בעניין רישום למעונות לאחר תקופת הרישום הרשמית ובמהלך השנה:
הורים הרושמים את ילדיהם למעון לאחר מועד סגירת הרישום 
יכנסו לרשימת המתנה אחת המשותפת לשני המעונות.
סדר הכניסה למעון יהיה רק בהתאם למועד הרישום ללא קשר ל"אזורי הרישום".
לאחר פתיחת הקבוצה ו/או כניסת הילד למעון לא תהיה אפשרות להעביר ילד ממעון למעון 
גם אם תפתח קבוצה נוספת בהמשך השנה במעון השני.
הורים אשר ירשמו אך עם פתיחת קבוצה י​חליטו שלא להכניס את ילדם למעון-
ילדם יועבר לסוף רשימת ההמתנה.
הרישום לשני המעונות מתבצע מול מזכירת המעון.
בשלב הראשוני יש לשלוח מייל לכתובת maonem1@gmail.com ובו: שם הילד, מס' תעודת זהות ותאריך לידה לועזי.