על המקום > ארכיון

ידידי אלון מורה יחד עם מזכירות היישוב מעוניינים לפתח מיזם חשוב של

ארכיון קהילתי ליישוב.

מטרת הארכיון:  לדאוג לתעד את ההתיישבות באלון מורה החל מהקמת הגרעין ועד לימינו,

ולשמש אכסניה ארכיון לכל חומר הקשור בהסטוריה וההתיישבות היהודית בשומרון בכל הדורות.

הארכיון יהיה בעז"ה מסודר, ממוחשב, ויהווה אבן שואבת נוספת לאוהבי וחוקרי היישוב בשומרון.

 

בשלב ראשון אנו מקימים צוות הקמת ארכיון.  הצוות יגדיר את המטרות הראשונות מבחינת חשיבות ומבחינת לוח הזמנים) של הארכיון, ואת מטרותיו המדויקות לטווח הארוך.

הצוות יתחיל באיסוף חומרים שונים ובמציאת מקום מתאים לארכיון (בעזרת המזכירות)

הצוות יפעל למצוא בעל מקצוע בתחום שיוכל לעזור. תבחן את החלופות השונות לשמירה תיעוד מיפוי וגיבוי החומרים.

הצוות יפתח פרוייקטים שונים שיפנו לקהל הרחב וינגישו את הארכיון לציבור גדול ככל האפשר.

מתנדבי הצוות יהיו שותפים פעילים בהפעלת הארכיון ובפיתוחו.

הרואים עצמם מתאימים ומעוניינים להשתתף בפרוייקט חשוב זה יפנו בבקשה לתהילה בר-נור