על המקום > חזון הישוב

 

חודש האביב, התשע"ד

חזון הישוב
אלון מורה – שכם

כממשיכי דרכו של גרעין ההתיישבות הראשון בשומרון, בנחלת יוסף הצדיק, תפעל קהילת אלון מורה להוביל ולסלול דרכים חדשות במגוון תחומי החיים הציבוריים, מתוך קשב להתגלות דבר ה' במהלך תקומת עם ישראל בארצו.

 

מגמתנו, לאפשר ולעודד כל יחיד להוציא אל הפועל את כוחותיו החיוביים, בחיים של שליחות, מתוך לב טוב, שייכות ואחריות אישית וחברתית, באמצעות תרומה ונתינה בתוך הקהילה ומתוכה אל כל החברה.

 

בבסיס תפיסתנו החינוכית עומדת הדרכת התורה "ואהבת לרעך כמוך"; חיזוק הזהות האישית ואהבת הזולת.

 

נפעל לפיתוח מערכת חינוכית שתוביל את תושבי היישוב כולם לחיי תורה במשמעותם הרחבה.

 

נפעל לבניית מערכת יחסים של כבוד, אמון, פתיחות ולמידה הדדית בין בני הנוער, הילדים, המבוגרים וזקני היישוב.  

 

כשותף ומוביל ההתיישבות בשומרון, יפעל היישוב להגדלת מספר התושבים, ולביסוס קבוע של התושבים ובני הישוב.

 

נבנה קהילה משוכללת ומפותחת, המפעילה כוחות פנימיים וחיצוניים לשם חיבור בין התושבים ולהעשרתם במגוון תחומי החיים.

 

היישוב ותושביו יקדמו הקמת תשתיות, שירותים ומבנים ציבוריים ברמה גבוהה, ופיתוח חזות יפה ונעימה בשטחים הציבוריים והפרטיים.

 

נפעל לטיפוח מפעלי תיירות שיהיו מבוססים על המורשת, הערכים והנוף המקומי, ויהוו מוקד משיכה לציבור הישראלי כולו.

 

נקדם ונעודד תעסוקה ויצרנות בקרב התושבים, כדי ליצור קהילה חזקה ומבוססת, שבכוחה לצמוח ולהצמיח